El hipersector de les TIC espanyol va créixer un 6% en 2007, fins a arribar als 101.353M€

El hipersector TIC inclou els serveis de telecomunicació, les tecnologies de la informació, les indústries de telecomunicació, l’electrònica de consum, l’electrònica professional, els components electrònics, i altres segments (entre els quals es troben els continguts audiovisuals o l’electrònica de l’automòbil).

Dintre del hipersector, el major pes recau en els serveis de telecomunicació, que representen el 44 per cent del total del mercat, i seguit per les tecnologies de la informació, que en 2007 van conformar el 17 per cent.

El president de AETIC, Jesús Banegas, durant la presentació, va destacar que “encara que s’ha produït una certa desacceleració del creixement, que ha passat del 9 i el 10 per cent dels últims anys a un 6, el sector segueix mostrant un notable encara que desigual embranzida. L’electrònica de consum i les tecnologies de la informació estan sent les principals impulsores d’un mercat, en el comportament del qual seguim confiant”.

El sector de l’electrònica, les tecnologies de la informació i les telecomunicacions, integrat en AETIC, va arribar en 2007 un valor de mercat de 77.977 milions d’euros, el que representa un increment del 5 per cent en relació amb el passat exercici. El mercat dels serveis de telecomunicació (serveis portadors i fixos, serveis mòbils, transmissió/commutació de dades, serveis de telecomunicació per cable i serveis d’accés a Internet) va arribar els 44.236 milions d’euros, amb un increment anual del 4 per cent. En aquest entorn destaquen, per la seva bona evolució, els serveis mòbils de veu, missatgeria i dades, així com els serveis d’accés a Internet.

D’altra banda, el mercat de les tecnologies de la informació en 2007 va consolidar la línia de creixement que iniciés fa quatre exercicis, a l’assolir en aquest un increment del 9 per cent i arribar als 17.026 milions d’euros. Els serveis informàtics lideren els segments de major pes en aquest mercat amb un 37 per cent, seguits del maquinari i el programari, amb un 35 i 17 per cent, respectivament.

El mercat dels equipaments de telecomunicacions va registrar un 6 per cent de millora amb un volum de negoci de 5.992 milions d’euros. L’alt increment en la venda de terminals mòbils, especialment els de tercera generació i el fort creixement en el segment d’integració de sistemes i serveis associats han estat claus en aquest mercat.

L’electrònica de consum, d’altra banda, va registrar un augment del 11 per cent i va superar els 5.134 milions d’euros. El canvi tecnològic motivat pel plasma i el LCD va impulsar durant 2007 la venda de televisions i des del mes d’octubre, el 90 per cent dels televisors venuts ja incorporaven descodificador de TNT. Per la seva banda, en el segment de l’electrònica per a l’automòbil, destaca l’increment de la venda de navegadors.

Els Components Electrònics van facturar 3.328 milions d’euros, amb un creixement negatiu del menys 2 per cent pel que fa a 2006. Aquest descens es deu a la baixada en la demanda de semiconductors i a la tendència que les activitats de subcontractació electrònica es vagin a altres països. Per la seva banda, el mercat de l’electrònica professional va arribar els 2.261 milions d’euros, el que implica un creixement del 6 per cent pel que fa a l’any 2006. En aquest subsector destaquen els resultats en electrònica industrial, electromedicina i electrònica de defensa.

El conjunt de la producció del sector de l’electrònica, les tecnologies de la informació i les telecomunicacions va créixer un 6 per cent, amb un total de 63.681 milions d’euros, amb increments en els distints subsectors que van oscil•lar entre el 13 per cent de l’electrònica de consum, les tecnologies de la informació, amb un 12 per cent i les indústries de telecomunicació amb un 10 per cent. En l’altre extrem es van situar els components electrònics, que van disminuir un 7 per cent. Pel que fa a les importacions, van registrar un augment del 6 per cent, amb 18.832 milions d’euros.

Les exportacions, per la seva banda, van experimentar un creixement mig del 8 per cent, amb un volum de negoci de 4.536 milions d’euros, destacant el volum i evolució de les exportacions de tecnologies de la informació i electrònica de consum. L’ocupació directa del sector creix lleugerament. Així, el passat any 224.910 persones treballaven en el sector, un 3 per cent més que en l’exercici anterior.

Finalment, la inversió en I+D+i ha augmentat considerablement com ja ocorregués en 2006. En concret, la despesa en investigació i desenvolupament va arribar els 2.077 milions d’euros, un 17 per cent més que en l’exercici 2006. Del mateix ordre de magnitud, l’augment en innovació ha estat del 19 per cent, arribant als 8.469 milions d’euros.

Font: casadomo.com

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari