Llibres/estudis/estadístiques

Estudio “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española, 2011”

 

08/03/2012

 

 

Este estudio analiza el grado de implantación de las TIC en el tejido empresarial de nuestro país durante el año 2011.En esta undécima edición, se mantiene el análisis de la Sociedad de la Información en el uso de las TIC, internet y el comercio electrónico, si bien, se han introducido nuevas variables de análisis, como son los tablets y la especificación de los tipos de ordenador que usan las empresas para realizar sus actividades.

Asimismo, incluye un capítulo cualitativo de carácter monográfico dedicado a las redes sociales en la pyme española, constatando la importancia que éstas tienen en la Sociedad de la Información y las Comunicaciones. No sólo se analiza como una herramienta de marketing de la empresa hacia el exterior, sino que también se presenta como un canal de oportunidades para la estrategia y los procesos internos de las compañías.

LLIBRES

Recull de Bones Practiques per a la Millora de la Productivitat en Empreses TIC

Recull de bones pràctiques fet a partir de 10 casos reals d’empreses TIC catalanes que han millorat la seva productivitat mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Aquesta iniciativa vol donar resposta a la reducció de la productivitat que ha experimentat el sector TIC català en els darrers tres anys i, alhora, estendre l’ús intensiu de les tecnologies a tots els processos interns de les empreses.

La Guia de productivitat, impulsada i elaborada en el marc del pla TIC.cat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya, el Centre d’Innovació en Productivitat de Microsoft, ESADE  i Ubiquat Technologies.

La productivitat a les companyies passa per l’automatització dels processos, però també per l’amplifiació de les capacitats dels professionals de la informació. Per aquest motiu, les bones pràctiques recollides van des de l’ús d’eines de gestió interna fins a l’adopció de pràctiques com el teletreball, passant per la importància de les certificacions oficials. Els principals beneficis que les empreses consultades han reportat han estat: una reducció en el temps destinat a tasques productives, disminució de les despeses, millor aprofitament dels recursos disponibles i de la gestió interna i un augment de la qualitat dels serveis oferts.

Les deu pràctiques identificades a la guia són les següents:

  • Social computing, eina web 2.0 dins l’empresa (Avanade)
  • Sistemes experts, suport a la gestió del coneixement (Raona)
  • Comunicacions unificades, eines de productivitat per a la col·laboració (Seidors)
  • Gestió integrada de projectes, col·laboració entre proveïdor i client (Spenta)
  • Escriptori dinàmic, la pròxima generació del lloc de treball (TSystems)
  • Certificacions, la clau de la competitivitat (Nexica)
  • El teletreball, eina d’eficiència econòmica (Interbel)
  • Ergonomia, l’adequació de l’espai de treball (Cometatech)
  • BPM, un sistema de gestió de processos empresarials (OnTek)
  • Green IT, la tecnologia sostenible (Diode)

Descarrega Recull de Bones Practiques per a la Millora de la Productivitat en Empreses TIC – 2010

Manual de contractació informàtica, molt util

Aquesta obra ha estat dirigida i coordinada pel Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (pels col.legiats tenim un bon descompte), el catedràtic de llenguatges i sistemes informàtics i membre d’ISACA Dr. Mario Piattini Velthuis i l’advocat especialista en contractació informàtica i doctor en Dret Pere Soler Matutes. Hi han participat nombrosos enginyers en informàtica, conegudes empreses del nostre sector així com responsables dels departaments informàtics d’empreses capdavanteres pertanyents a d’ altres sectors de la nostra economia (sectors bancari, editorial, hosteleria, medi ambient, farmacèutic, alimentari, del metall, entre d’altres

El present Manual aborda, per primera vegada i de manera integral, tots els aspectes tècnics i jurídics de la gestió i contractació informàtiques. Són dues cares d’una mateixa moneda que en la pràctica es presenten íntimament unides. L’avantatge és que, d’aquesta forma, s’ofereix en una sola obra el que s’ha publicat fins al moment de manera fragmentària o amb exposicions d’enfocament més reduït. El seu àmbit sobrepassa l’estrictament jurídic i ofereix solucions a les empreses amb exemples reals d’òptima gestió informàtica. S’aborden també i per primera vegada importants qüestions com la problemàtica laboral derivada de la contractació de serveis informàtics, la subcontractació de projectes, la contractació informàtica offshore (això és, a tercers països tecnològicament emergents com l’Índia) o l’anàlisi de les llicències de programari lliure enfront de les llicències tradicionals de programari “propietari”.

En l’última part del manual, s’estudien tots els contractes informàtics de manera detallada i, el que és més important, a la llum de totes les resolucions judicials recaigudes en el nostre país en matèria informàtica.

La Sociedad de la información en España 2010

Fundación Telefónica

(Libro on line)

Los informes claves para entender la sociedad de la informacion en el 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La sociedad de la información en España 2010 – Fundación Telefónica

ESTUDIS

iii_libro_blanco_del_software_libre.pdf

eespa_a2005_cap17.pdf

resumen-informe-impacto_economico_de_floss_en_la_ue.pdf

uoc-meritxell-roca-sl-en-cat-y-espana.pdf

informe_andago_ii_2004.pdf

ESTADÍSTIQUES I PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT

Publicacions estadístiques

Els comentaris estan tancats.