Tecnologies estratègiques per a 2008

A quines tecnologies convé que qualsevol executiu TI presti especial atenció durant 2008? Gartner assegura en el seu informe “Deu principals tecnologies estratègiques per a 2008″, que els responsables de TI haurien de reflexionar sobre el risc de no implementar totes i cadascuna d’elles.

Informàtica verda

Està adquirint un paper de creixent importància per múltiples raons, incloses el progressiu augment de la consciència general sobre el dany mediambiental; la preocupació de les empreses per la quantia de les factures de consum elèctric; els requeriments regulatius; i el reconeixement comú que les empreses han d’assumir compromisos de responsabilitat social. S’estima que les TI són responsables, a través de múltiples fonts, del 2% del total de les emissions de carboni en el nostre planeta. En el futur, per exemple, tindrem servidors que entraran en fase de no-consum automàticament si no estan sent utilitzats, com avui ocorre amb els mòbils.

big_green.jpg

Comunicacions unificades (UC)

La funcionalitats agrupades sota el concepte comú de Comunicacions Unificades (UC-Unified Communications) estan arribant des de cinc mercats clau: correu de veu, PBX, correu electrònic i calendaris, missatgeria instantània (IM), i conferència i col•laboració.

Les tendències clau que han contribuït a facilitar el nou escenari de les UC són la transformació de pràcticament tot tipus de comunicacions en processos basats en IP, el canvi dels sistemes analògics a digitals, i la creixent integració entre tecnologies de veu, xarxa, emmagatzemament, sensors i vídeo.

Gestió de processos de negoci (BPM- Business Process Management)

La gestió de processos de negoci (BPM) és més una disciplina de negoci que una tecnologia, però també és cert que per a una adequada BPM resulta imprescindible assegurar-se que la tecnologia d’arquitectures orientades a serveis (SOA). En menys de cinc anys, totes les empreses usaran SOA

Gestió de metadades

Les metadades són els fonaments de la infraestructura d’informació de l’empresa i estan basats en tots els seus sistemes TI: en els registres i repositoris de servei, en la semàntica Web, en les bases de dades de gestió de configuració (CMDB), en els registres de servei de negoci i en el desenvolupament d’aplicacions.

Virtualització 2.0

La virtualització 2.0″ transcendeix la mera consolidació. Simplifica la instal•lació i el moviment d’aplicacions, facilita el trasllat de treball d’una màquina a una altra, i permet realitzar canvis sense que això impacti sobre altres sistemes TI. Aquest tipus de virtualització en sentit ampli ofereix beneficis relacionats amb la recuperació davant desastres, atès que la tecnologia permetrà recuperar sistemes virtuals en diferents ordres dintre dels centres de recuperació, augmentant així la flexibilitat del conjunt.

Mashups i aplicacions compostes

Les mashups, una tecnologia Web -o, més aviat, Web 2.0- que combina continguts de múltiples fonts generalment creant amb ells una nova aplicació composta (composite), ha passat de ser pràcticament desconeguda entre els executius TI a convertir-se en una peça important dels sistemes d’informació empresarials. En termes generals, les mashups representen un concepte tremendament atractiu i innovador, atès que les empreses poden utilitzar-les per unir les capacitats aplicacions complementàries entre si, superant així la rigidesa i les limitacions de cada aplicació en particular i adaptant els recursos disponibles en el mercat a les peculiars necessitats de cada negoci.

Plataformes WOA

L’arquitectura orientada a Web (WOA), versió de SOA específicament orientada a les aplicacions Web, forma part de la tendència al constant augment de la quantitat de funcions TI que són lliurades com un servei. El concepte de TI com servei anirà molt més allà del ja bé conegut programari com servei (SaaS), fins que, finalment, qualsevol cosa podrà ser lliurada com a tal, inclòs l’emmagatzematge i altres respostes a necessitats d’infraestructura bàsica.

Fabrics informàtics

El disseny de servidor blade actual col•loca els processadors i la memòria en una combinació fixa dintre del blade, i fins a fa poc ni la memòria ni els processadors d’una plataforma podien ser combinats amb els d’unes altres. No obstant això, les noves propostes de dissenys servidor permetran que diversos blades convergeixin en un mateix teixit (fabric) informàtic en el qual apareixeran com un únic servidor davant un sistema operatiu dau. “El servidor basat en fabric del futur tractarà la memòria, els processadors i les targetes I/O com components d’una pila, combinant-los en configuracions diferents. Aquesta evolució simplificarà l’aprovisionament de capacitat per satisfer les creixents demandes

Real World Web: L’augment de la ubiqüitat

L’augment de la ubiqüitat de l’accés a la xarxa amb un ample de banda útil raonable està fent possible el principi del que els analistes comencen a denominar “real world Web”.

Real World Web fa referència a un entorn en el qual objectes del món real contindran capacitats de networking i processament local. Gràcies a la progressiva reducció de la grandària i cost dels microprocessadors podran també ser capaços d’interactuar amb els objectes del seu al voltant, eliminant les barreres entre la Web i el món real.

En la categoria d’avanços que faran possible aquest nou context Gartner inclou les tecnologies i aplicacions amb “consciència” de localització, com GPS, GPS Assistida (A-GPS), GPS millorada (I-GPS) i EOTD (Enhanced Observed Time Difference), a més d’unes altres que, incorporades en xarxes i dispositius cel•lulars, permeten localitzar a l’usuari. L’objectiu és augmentar el realisme dels continguts Internet amb accés universal a informació específica a localitzacions, objectes o persones. En aquest nou entorn, per exemple, un turista podria activar mitjançant diversos mitjans una fotografia d’un monument o una atracció turística i immediatament rebre en algun dispositiu informació sobre l’objecte, en lloc d’haver de buscar-la ell mateix en la Web o en una guia física.

Programari Social

El programari social, com podcasts, videocasts, wikis, blogs, bookmarks socials i eines de networking social, sovint classificades sota la categoria comuna de tecnologies Web 2.0, estan canviant la forma que les persones es comuniquen tant en contextos laborals com en les relacions socials de les seves vides privades. Aquestes propostes estan permetent a la gent interactuar realment en un mitjà electrònic de manera molt més rica que quan només podien fer-lo via e-mail o utilitzant els sistemes de col•laboració corporatius al seu abast. L’eficàcia d’aquestes eines per al seu ús empresarial varia d’unes a altres, i algunes de les quals realment tenen potencial per millorar la productivitat no estan encara prou madures per al seu ús a nivell corporatiu, reconeix Gartner. Per exemple, els wikis són altament valuoses i estan prou madures per al seu ús de forma segura i eficaç en l’empresa.

Font: CIO

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari