Dotze experts analitzen les oportunitats per a l’avanç de les TIC i la Salut a Catalunya

Josep Figols, President de CatPL participa representant al sector TIC/Programari Lliure.
Des del primer número de FlashTicSalut s’han tractat les darreres tendències en l’àmbit d’innovació de les TIC en el sector Salut. En aquesta línia, dotze representats destacats del sector, entre ells el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, han col·laborat aportant el seu punt de vista sobre les oportunitats emergents, aprofitant l’avinentesa de l’edició número 50 d’aquest butlletí. A més d’acceptar el repte d’analitzar dotze qüestions de futur, els experts consultats han valorat en una piulada, limitada a només 140 caràcters, la trajectòria del butlletí FlashTicSalut.Hble. Sr. Boi Ruiz 

Què n’opina del rol de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de la salut?No es tracta d’adaptar la tecnologia al problema, sinó que la tecnologia solucioni el problema. Els professionals que es dediquen a la innovació i a la recerca han de treballar conjuntament amb els qui tenen les necessitats.

El primer comunicador del sistema sanitari és el professional que contacta amb el pacient. Totes aquelles polítiques que arribin de baix cap a dalt i que serveixin per millorar la comunicació seran benvingudes, ja sigui entre la administració i els ciutadans o entre els mateixos professionals de la salut. Aquest és un espai d’innovació molt important i en resulta imprescindible el desenvolupament.

Hem de crear la consciència social que una resposta telefònica a qualsevol problema pot ser igual o millor que tenir un centre sanitari a prop. Per tant, cal un canvi cultural al mateix temps que un canvi tecnològic.

Sobre FlashTicSalut en una piulada:

El butlletí de #ticsalut ens ofereix mensualment el més destacat d’un sector que creix i evoluciona dins un context internacional d’oportunitats. Per molts anys FlashTicSalut!

Dr. Xavier Pastor
Cap d’Informàtica Mèdica de l’Hospital Clínic (Barcelona)

Fins a quin nivell creu que la implementació de les TIC marca la diferència en la qualitat d’un hospital?

La diferencia la marcaran dos components: l’ús real continuat i complet que en faci el professional i la garantia de qualitat i seguretat per a la prestació de l’assistència als pacients. El primer aspecte té relació directe amb el valor afegit que li ofereixi al professional per a la seva feina, i això passa per oferir una autèntica ajuda en la presa de decisions. El segon punt té a veure amb el primer: consisteix en afegir les comprovacions i mecanismes que assegurin un correcte treball col·laboratiu en un entorn molt heterogeni. Cal vetllar perquè el desenvolupament dels dos aspectes sigui prou “intel·ligent” com per no crear rebuig en els usuaris per un excés de procediments i alertes/alarmes fútils. Parlo en futur, perquè es un nivell encara poc desenvolupat en els sistemes actuals.

Sobre FlashTicSalut en una piulada:

Especificitat, qualitat i rellevància de les entrades incloses que amb el format i la periodicitat de tramesa fan possible llegir-ho.


Dr. Xavier Conill
Director de Planificació i Desenvolupament de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Com incideix la disponibilitat de la banda ampla en els processos de treball dels centres assistencials?

La disponibilitat de sistemes de connexió i de comunicació àgils i fiables és decisiva en els processos de treball per als nostres professionals, tant els assistencials com els de serveis de suport, i per al bon funcionament de qualsevol organització. Com a exemple, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva gestiona gràcies a la banda ampla serveis integrats de diferents nivells i tretze edificis amb una única Història Clínica Electrònica, interconnectada amb la resta de dispositius mitjançant la Història Clínica Compartida i amb els ciutadans a través de la Carpeta Personal de Salut.

Sobre FlashTicSalut en una piulada:

Útil, àgil, visual i al moment.


Dr. Josep Ramon Llopart 
Adjunt a Gerència de Badalona Serveis Assistencials

Considera necessària la participació dels centres assistencials en projectes tecnològics d’abast internacional?

És absolutament imprescindible. Des de fa alguns anys participo en projectes internacionals, i el primer que es constata és la falta de contacte habitual entre els professionals assistencials i els tecnològics. D’una banda, els professionals tecnològics acostumen a pensar que una lleu parametrització d’aplicacions utilitzades en altres sectors és suficient per a ser útils en el món assistencial. Això no és així, i si bé defenso que el món assistencial hauria d’aprendre d’altres sectors en processos i altres aspectes, també és cert que inclou una complexitat difícilment exportable.

D’altra banda, els professionals assistencials, molt abocats a l’atenció, han esperat durant molts anys a que se’ls presenti un producte tecnològic determinat, pensant que a posteriori ja faran totes les modificacions necessàries, amb altes dosis de frustració quan comproven que, un cop estandarditzat, una aplicació és menys modelable del que creien. És per això que cada vegada es fa més evident que el món assistencial ha de participar des del principi en el disseny de les eines tecnològiques que després utilitzarà.

El fet que els projectes siguin internacionals hauria de permetre pensar que els productes acabats tindran una major massa crítica d’usuaris (amb les millores que això representa), assegurant al professional una major estabilitat en la continuïtat del producte.

Sobre FlashTicSalut en una piulada:

La meva opinió és positiva, crec que en molt poc temps et permet estar segur que estàs al corrent de tot allò que té a veure amb les TIC.

Sr. Daniel Marco
Industrial Promotion Manager del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

Com poden afectar a la governança de les administracions públiques els canvis en l’adopció de les TIC dins del sistema sanitari?

La governança en el sector sanitari ha d’abordar dues característiques que el fan especial: el seu elevat impacte en els pressupostos, atès que dóna servei a tots els ciutadans; i la capil·laritat de les seves necessitats, ja que abasten tot el territori. En aquest context, a través de l’ús de les TIC podem ser més eficaços i més eficients a l’hora de gestionar tots els recursos al nostre abast, tant materials com humans, permetent una millor i més ràpida coordinació de tots els agents, la compartició de la informació a l’instant i l’optimització dels recursos arreu del territori.

Sobre FlashTicSalut en una piulada:

Amb FlashTicSalut estic al dia de tot allò interessant del sector #ticsalut i és una gran eina per connectar els professionals d’aquest àmbit!

 


Sra. Sònia Cañizares 
Gerent de Sanitat d’Indra

Quin és el principal repte pel que fa a l’èxit d’implementació de les TIC als centres sanitaris?

El principal repte és aconseguir que els sistemes implantats es desenvolupin pensant en l’ús que en farà l’usuari i que, per tant, facilitin la seva feina actual i futura. En aquest sentit, és molt important que el sanitari pugui tenir-ho tot a l’abast d’un sol clic i amb visió des d’un sol sistema integrat i amb mobilitat. En poc temps i no de forma excepcional, haurem de pensar en oferir els serveis mèdics des de diferents llocs i en el fet de controlar el pacient de forma remota sense necessitat que el metge es trobi a la consulta.

Sobre FlashTicSalut en una piulada (@scanizaresp):És una molt bona iniciativa ja que es tracta d’un butlletí molt actualitzat i d’accés a la informació de manera molt senzilla i visual.

 


Dr. Jordi Serrano
Fundador i CIO d’UniversalDoctor

Tauletes, apps, dispositius electrònics, xarxes socials… en quina mesura creu que formaran part de les eines de treball a la sanitat?

Les tauletes formaran sens dubte part del dia a dia en un breu període de temps. Aquesta és una tecnologia que permetrà estalviar temps de desplaçament del personal sanitari per accedir a la informació. A més, les tauletes (ni els ordinadors ni els mòbils) són uns dispositius que la gent de la tercera edat pot assimilar molt ràpidament. Això és molt important pels Plans de Cronicitat que necessitem implementar. Des del meu punt de vista, algunes apps acabaran essent essencials i moltes altres, com és normal, desapareixeran. Les apps que faciliten una medicina participativa entre els metges i els pacients (creant una xarxa social o no) són les apps del futur. La medicina participativa, amb responsabilitats clares per cadascú, hauria de ser el camí que ens dugui a un sistema sostenible.

Sobre FlashTicSalut en una piulada (@jordi_serrano):

El butlletí sintetitza un univers tecnològic sanitari molt dinàmic. Això requereix una visió global i FlashTicSalut ens la dóna.

 Sr. Josep Fígols
President d’Ubiquat Technologies i president de l’Associació Catalana d’Empreses de Programari Lliure (CatPL).

Quins beneficis considera que pot aportar l’open data i el programari lliure al sector salut?

L’open data i el programari lliure, així com la innovació oberta o l’open government, formen part d’un nou paradigma de transparència i col·laboració. L’Open Knowledge Festival 2012, que s’ha dut a terme aquest setembre a Hèlsinki (Finlàndia), ha estat el punt de trobada de moltes d’aquestes iniciatives. No faré més que mostrar la punta de l’iceberg dels beneficis que ens poden aportar aquests conceptes al sector salut: disponibilitat de més i millors aplicacions per mòbils que incorporin dades valuoses pels professionals i pels pacients, nous desenvolupaments gràcies a l’obertura i compartició de dades científiques fins ara tancades, o la creació de noves empreses innovadores i de nous llocs de treball al voltant dels sectors TIC i salut gràcies a les possibilitats que les dades obertes permeten i l’ús de programari lliure afavoreix.

Sobre FlashTicSalut en una piulada (@josepfigols):

Contingut i periodicitat el fan una eina excel·lent per seguir l’estat de l’art de les TIC i la innovació al món de la Salut. Bona feina!

Sra. Rosa Bosch
Responsable de Comunicació Corporativa a l’Oficina de Comunicació del Departament de Salut

Quin paper jugarà la comunicació digital en l’adopció de bons hàbits de salut i la prevenció de malalties per part del ciutadà?

Crec que la comunicació digital ja té un rol molt important en l’adopció dels bons hàbits i en la prevenció de les malalties. Ens permet arribar a públics segmentats i, alhora, la personalització dels serveis. També penso que, cada vegada més sovint, els professionals sanitaris hauran de millorar les seves competències digitals, perquè el món va en aquesta direcció.

Sobre FlashTicSalut en una piulada (@salutcat):

Una bona font de coneixement per trobar allò nou en TIC i Salut.

 Dra. Tamara Sancho
Metgessa de família i blocaire a Mi historia compartida

Donar més poder al pacient mitjançant les TIC pot representar una oportunitat per a la sanitat a Catalunya?

La sanitat catalana, que ha pujat al carro de les TIC des de fa anys, ara ha de permetre que els pacients se sentin integrats en els processos de salut que els incumbeixen. Els pacients han de ser partícips de l’evolució que estem duent a terme els sanitaris, informàtics i gestors. Que el col·lectiu de pacients se senti important en les decisions de salut segur que en millora els resultats i n’optimitza els recursos.

Sobre FlashTicSalut en una piulada (@tamarasancho):

FlashTicSalut és una finestra d’aire fresc tecnològic de Catalunya i del món pel que fa a la innovació en salut.

 


Sr. Josep Maria Suelves 
Responsable de la Unitat de Coordinació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Quines potencialitats de les TIC identifiqueu com a més rellevants en l’àmbit de la salut pública?

La implantació de les TIC en els àmbits d’actuació de la salut pública -prevenció de malalties, promoció, protecció i vigilància de la salut- té encara un interessant camí per recórrer. Les TIC comencen a ajudar-nos a millorar la comunicació i la gestió dels riscos per a la salut, a desenvolupar estratègies de prevenció i promoció més eficients i sostenibles, i a disposar de noves eines per a l’obtenció, l’anàlisi i la difusió de dades sobre la salut i els seus determinants. El pensament i les tecnologies 2.0, que han fet d’Internet un fenomen social, poden capacitar millor els ciutadans per tenir cura de la seva salut i canviar els seus principals determinants ambientals, socials i econòmics. La implantació de les TIC en la salut pública haurà d’assegurar que la protecció i la promoció de la salut siguin igualment accessibles a tots els ciutadans, superant les escletxes tecnològiques i les desigualtats socials.

Sobre FlashTicSalut en una piulada (@jmsuelves):

FlashTicSalut s’ha consolidat com una eina útil per conèixer d’un cop d’ull l’actualitat de les TIC aplicades a la salut en clau catalana.

 


Dra. Esther Cabrera
Directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut – Tecnocampus Mataró-Maresme

Quin creu que és el principal repte pel que fa a formació dels professionals sanitaris en l’àmbit de les TIC?

El repte és incrementar les competències dels professionals mitjançant la recerca i la formació reglada. Són moltes les bones iniciatives i els professionals que treballen en projectes atractius, però és necessari formar els professionals sanitaris per incorporar les TIC a la pràctica clínica. Es tractaria de contemplar la formació en TIC com a matèria bàsica en els continguts dels graus universitaris. La formació de postgrau (màster i doctorat) ha de permetre aprofundir en la aplicació de les TIC en el tractament, gestió i seguiment de les patologies que més prevalen.

Sobre FlashTicSalut en una piulada:

FlashTicSalut t’informa amb notícies breus i actuals. T’introdueix la tasca d’altres professionals i et permet contactar amb ells.

Aquesta entrada ha esta publicada en Agenda, Notícies. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari