Vtiger

Vtiger és una eina CRM (Customer Relationship Management) que es crea com a projecte de codi lliure (Open Source).

El seu objectiu és el de fer efectiva l’administració de la relació entre empresa i client, complint amb l’estratègia de negoci, el que condueix a una major rendibilitat comercial.

Vtiger està construït sobre tecnologies LAMP/WAMP (Linux/Windows, Apatxe, MySQL i PHP) i altres projectes Open Source. Vtiger incorpora diferents Add-ons que permeten la transmissió de les dades entre aquesta eina i altres programaris existents (Outlook, Office, …) i posseeix diverses funcionalitats, a més de la gestió de comptes i contactes.

Deixa un comentari