Open Systems Consulting

Web: http://www.opscons.com

OPS Consulting és una empresa ubicada a Barcelona especialitzada en sistemes avançats d’escriptori i virtualització d’escriptoris amb software lliure. A OPS Consulting portem la llibertat al teu escriptori!

OPS Consulting proporciona una línia de serveis completa per a la implantació i migració de sistemes d’escriptori a software lliure, passant la consultoria prèvia i la realització d’estudis de viabilitat, la implantació, adaptació, formació i suport. Les nostes àrees de coneixement són:

  • Projectes de migració a LibreOffice, OpenOffice o Lotus Symphony
  • Projectes de migració a escriptoris Linux
  • Projectes de sistemes d’escriptoris virtuals amb software lliure
  • Projectes amb sistemes Thindesktop (software de Thin Client open source)
  • Solucions de connectivitat remota a escriptoris virtuals o centralitzats
  • Formació OpenOffice i Linux
  • Projectes Drupal

Els comentaris estan tancats.