Gràcies per contestar al formulari!

Les dades incorporades en aquesta enquesta seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona:
Direcció. Plaça Sant Jaume, 1. Barcelona 08002
Contacte: delegat_proteccio_dades@bcn.cat

Les dades seran tractades amb les següents finalitats:

– Foment del sector TIC a l’àrea de Barcelona i l’ecosistema d’entitats, empreses, professionals i altres actors interessats en el programari lliure

– Posar-se en contacte i gestionar les relacions comercials amb potencials col·laboradors i proveïdors de serveis TIC especialitzats en l’àmbit del programari lliure

– Iniciar activitats en comú en aquest àmbit i proposar activitats i esdeveniments centrats en el sector TIC i el programari lliure

– Crear i publicar un mapa dels actors de l’ecosistema de Programari Lliure i publicar un portal amb informació, materials, esdeveniments i espais de comunicació per dinamitzar les relacions de l’ecosistema

La base legal del tractament és el seu consentiment informat prestat mitjançant la seva resposta en aquest formulari, així com l’interès legítim de l’Ajuntament de Barcelona per fomentar el sector professional del programari lliure a Barcelona i la seva regió, i el sector TIC en general, i identificar i relacionar-se amb potencials col·laboradors i proveïdors.

Així mateix, en completar el formulari, vostè dona consentiment a rebre comunicacions electròniques sobre la iniciativa de Barcelona per fomentar l’ecosistema de programari lliure a Barcelona i els seus voltants i invitacions a esdeveniments sobre aquest sector i tema, així com rebre de manera general el butlletí que establirà l’Ajuntament dins el marc d’aquesta iniciativa.

Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se a l’adreça indicada a baix, així com en cadascuna de les comunicacions

Les dades seran compartides amb les següents entitats i categories de persones, per a les abans esmentades finalitats

– El Intitut Municipal d’Informàtica

– Altres entitats de Ajuntament BCN

– Altres membres de la comunitat de programari lliure de Barcelona, ​​incloent universitats, entitats públiques, empreses del sector i professionals, a través del portal esmentat a continuació.

Les dades d’identificació i de contacte professional podran ser publicats al portal establert per l’Ajuntament de Barcelona per promoure la comunitat i ecosistema de programari lliure a Barcelona. Vostè haurà de confirmar les dades al portal i pot suprimir tots o parts d’ells abans de la seva publicació definitiva.

Així mateix, les dades seran accedits pels proveïdors de serveis de l’Ajuntament, per la prestació dels seus serveis (allotjament informàtic, mailing, etc.) per a les finalitats indicades.

Les dades seran tractades i conservades fins que vostè sol·liciti la baixa i / o eliminació dels mateixos. En cas de publicar les dades de contacte en l’esmentat portal, el mateix portal oferirà un mecanisme per eliminar les dades.

Vostè pot exercir els seus drets establerts per llei, d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i si escau oposició respecte a les seves dades personals mitjançant comunicació escrita dirigida a delegat_proteccio_dades@bcn.cat. Haurà d’especificar quin dret sol·licita li sigui satisfet i, al seu torn, l’Ajuntament podrà sol·licitar que li remeti la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.

L’autoritat supervisora ​​és l’Agència Catalana de Protecció de Dades en http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Per a més informació, consulteu https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

Els comentaris estan tancats.