WordPress

WordPress és un sistema de gestió de continguts enfocat a la creació de blogs.
Desenvolupament en PHP i MySQL, sota llicència GPL, s’ha convertit en el CMS més popular de la blogosfera.

Les causes del seu enorme creixement són, entre d’altres:

  • La seva llicència lliure
  • La seva facilitat d’ús
  • Les seves característiques com a gestor de continguts
  • La seva comunitat de desenvolupadors i dissenyadors que s’encarreguen de crear plugins i themes per la comunitat.

Els diferents usuaris podran gestionar amb seguretat les seves plantilles sense afectar als altres usuaris. A més, WordPress MU permet que un mateix usuari pugui participar en diversos blogs i un mateix blog pugui ser utilitzat per diversos usuaris. Aquests usuaris poden asumir diferents rols (autor, administrador,…) en cadascun dels diferents blogs.

Aquest sistema és ideal per als diaris, revistes, universitats, xarxes de blogs, etc.

Deixa un comentari