iReport

L’eina iReport és un constructor / dissenyador d’informes visual, poderós, intuïtiu i fàcil d’utilitzar per a JasperReports escrit en Java.iReport és un instrument que permet que els usuaris corregeixin visualment informes complexos amb cartes, imatges, subinformes, etc. iReport esta a més integrat amb JFreeChart, unes de les biblioteques gràfiques OpenSource més difoses per a Java. Les dades per a imprimir poden ser recuperades per varis camins inclòs múltiples unions JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, etc.

Els comentaris estan tancats.